CLRC Electronic Herdbook - Search Results - Résultat

Progeny of - 007 -[CAN]Z93738-

428 -[CAN]Z94525- Female/Femelle Boer

601 -[CAN]Z94705- Female/femelle Boer

BALSON HISANI -TR1484- Female/femelle Boer

BALSON IMANI -TR1485- Female/femelle Boer

BALSON KIPENZI -TR2390- Female/femelle Boer

BALSON TAKA -TR2368- Female/femelle Boer

BODACIOUS HUNK -[CAN]Z96586- Male/Mâle Boer

GOLDEN HAZE FROST -TR2446- Female/femelle Boer

PARKER CLOVER -TR5493- Female/femelle Boer

PRAIRIE GOLD ARIEL -TR2336- Female/femelle Boer

SHADOW OF THE HILL TUSI -TR1356- Female/femelle Boer

VAN DAMME LILY -TR1712- Female/femelle Boer

WEST CAN 28BE -TR1592- Male/mâle Boer

WEST CANS 27AE -TR3213- Female/femelle Boer

WEST CANS 28AE -TR3212- Female/femelle Boer