Progeny of -

BRENNAN EWE 01H 125S -[CAN]609034- Female/Femelle Icelandic

BRENNAN EWE 01H 125S -[CAN]609034- Female/Femelle Icelandic

BRENNAN EWE M2H 131S -[CAN]609037- Female/Femelle Icelandic

BRENNAN EWE M2H 131S -[CAN]609037- Female/Femelle Icelandic

BRENNAN EWE M3H 124S -[CAN]609033- Female/Femelle Icelandic

BRENNAN EWE M3H 124S -[CAN]609033- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE 01H 740P -[CAN]581806- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE 01H 740P -[CAN]581806- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE 01H 824R -[CAN]593585- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE 01H 824R -[CAN]593585- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE 01H 829R -[CAN]592175- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE 01H 829R -[CAN]592175- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE B2H 823R -[CAN]593584- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE B2H 823R -[CAN]593584- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE B3H 764P -[CAN]581786- Female/Femelle Icelandic

JAGER EWE B3H 764P -[CAN]581786- Female/Femelle Icelandic

KIND HORN 01H WESLEA101W -[CAN]649191- Female/Femelle Icelandic

KIND HORN 01H WESLEA101W -[CAN]649191- Female/femelle Icelandic

KIND HORN EWE 01H 102W -[CAN]648800- Female/Femelle Icelandic

KIND HORN EWE 01H 102W -[CAN]648800- Female/Femelle Icelandic

KIND HORN RAM M5H 202X -[CAN]670272- Male/mâle Icelandic

KIND HORN RAM M5H 202X -[CAN]670272- Male/mâle Icelandic

KIND HORN WICCA B5H 120W -[CAN]648806- Female/Femelle Icelandic

KIND HORN WICCA B5H 120W -[CAN]648806- Female/Femelle Icelandic

KIND HORN WRENA B3H 117W -[CAN]648805- Female/Femelle Icelandic

KIND HORN WRENA B3H 117W -[CAN]648805- Female/Femelle Icelandic