Progeny of -

SHEPHERDS HAVEN 10A -[CAN]691154- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 10B -[CAN]703037- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 11A -[CAN]687652- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 1W -[CAN]640113- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 1Z -[CAN]676884- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 2W -[CAN]640114- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 2Z -[CAN]676885- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 3W -[CAN]640115- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 3Z -[CAN]676886- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 41A -[CAN]703040- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 42C -[CAN]712836- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 43A -[CAN]687653- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 4B -[CAN]703033- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 4Z -[CAN]676887- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 5B -[CAN]703034- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 7B -[CAN]703035- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 8A -[CAN]687651- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 9A -[CAN]691153- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN 9B -[CAN]703036- Male/mâle Charollais

SHEPHERDS HAVEN FRIX 4X -[CAN]664134- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN GWEN 1X -[CAN]664133- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN LENE 3B -[CAN]703032- Female/femelle Charollais

SHEPHERDS HAVEN YODA 1Y -[CAN]664135- Male/mâle Charollais