Progeny of -

GARDEN GATE BLACK BESS 3N -[CAN]N89382- Female/Femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE BUBBLE GUM -[CAN]N77175- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE CANDYMAN 5M -[CAN]N86079- Male/Mâle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE CHINA SILK 7M -[CAN]N86080- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE CINNAMON DREAM 2L -[CAN]N83536- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE COCOMO 2N -[CAN]N91106- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE GLORY -[CAN]N95331- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE HEART'S DESIRE -[CAN]N93406- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE JUJUBE -[CAN]N104840- Female/Femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE MARS BAR 4N -[CAN]N91107- Male/mâle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE MOCHA MAE 1N -[CAN]N89383- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE PHANTOM TWIZZLER -[CAN]N101032- Male/mâle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE ROYAL DREAM -[CAN]N83242- Male/mâle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE SATIN DREAM -[CAN]N83243- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE SODA POP -[CAN]N77174- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE SUGAR POP -[CAN]N99524- Female/femelle Nubian/Nubienne

GARDEN GATE WS LOUELLEN -[CAN]N104306- Female/Femelle Nubian/Nubienne