Progeny of -

GOLDEN HAZE MAHOGANY -[CAN]N71873- Female/Femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MARIGOLD -[CAN]N70609- Female/Femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MASTER DESIGN -[CAN]N70605- Male/Mâle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MELISSA -[CAN]N71874- Female/Femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MINUTE OF PEACE -[CAN]N76702- Male/Mâle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MISS REFLECTION -[CAN]N85244- Female/femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE MISS SUGAR MAID -N62609- Female/Femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE SWEET MARIE -N62869- Female/Femelle Nubian/Nubienne

GOLDEN HAZE SWEET MISS ASHLEY -N64562- Female/Femelle Nubian/Nubienne