Progeny of -

FAV EWE M4H 22T -[CAN]617920- Female/femelle Icelandic

FAV EWE M4H 22T -[CAN]617920- Female/femelle Icelandic

FAV RAM B24H 3U -[CAN]629977- Male/mâle Icelandic

FAV RAM B24H 3U -[CAN]629977-H Male/mâle Icelandic

FAV RAM B4H 2W -[CAN]639335- Male/mâle Icelandic

FAV RAM B4H 2W -[CAN]639335- Male/mâle Icelandic

FAV RAM B5H 11W -[CAN]645589- Male/mâle Icelandic

FAV RAM B5H 11W -[CAN]645589-H Male/mâle Icelandic

FAV RAM M4H 21T -[CAN]617919- Male/mâle Icelandic

FAV RAM M4H 21T -[CAN]617919- Male/mâle Icelandic

FAV RAM M4H 37Z -[CAN]676572- Male/mâle Icelandic

FAV RAM M4H 37Z -[CAN]676572-H Male/mâle Icelandic

HP RAM 01H 18S -[CAN]607647- Male/mâle Icelandic

HP RAM 01H 18S -[CAN]607647- Male/mâle Icelandic