Progeny of -

CANADIAN ARC 20Y -388049- FS Male/mâle Canadian Arcott/Arcott canadien

CANADIAN ARC 526X -379537- FS Male/mâle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 10C -450859- Female/femelle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 11C -450860- Female/femelle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 147F -[CAN]534918- Male/mâle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 240E -[CAN]505851- Male/mâle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 32D -487071- Female/femelle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 499H -[CAN]602308- Male/mâle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 50G -[CAN]505817- Male/mâle Canadian Arcott/Arcott canadien

COME AND GO 62F -[CAN]505934- Female/femelle Canadian Arcott/Arcott canadien