HAVSTAD -[CAN]Z201799-

      SAFIR
-[NY]N1490-
DYRE
-[NY]N1059-
OYARBLAKKEN -[NY]N819-
SELMA -[NY]N2423-
GULLA
-[NY]N6554-
GLOPPANG -[NY]N894-
LYDIA-SEIME -[NY]N6552-
HOSAR
-[NY]N1717-
  METTE
-[NY]N12952-
VITAL
-Z3814-
VALEBU -[NY]N1569-
ANITRA -[NY]N9883-
AURMOY
-[NY]N12324-
TALJE -[NY]N1509-
REIDUN -[NY]N8507-
HAUGTIND
-[NOR]N1876-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
VESLA
-[NOR]N13794-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
HAVSTAD
-[CAN]Z201799-
      GULLRING
-[NY]N1576-
BAGGE
-[NY]N1477-
BAMSE -[NY]N1160-
ASBJORG -[NY]N8376-
GULLDOKKA
-[NY]N9490-
DYRE -[NY]N1059-
DOKKA -[NY]N3580-
GRABB
-[NY]N1651-
  IVANA
-[NY]N12275-
TORBJORN
-[NY]N1417-
BLOM -[NY]N1163-
TORFRID -[NY]N7329-
FLINKA
-[NY]N12276-
GLOPPANG -[NY]N894-
TYRA -[NY]N6030-
HEGGROSA
-[NOR]N14033-
    VALEBU
-[NY]N1569-
OSRAM-GJERSTAD
-[NY]N1180-
GROVEN -[NY]N982-
EDEL -[NY]N4685-
SYLVIA II
-[NY]N6471-
SANDSTOL -[NY]N1015-
FJELLROSA -[NY]N2769-
GORUNN
-[NY]N12804-
  VITA
-[NY]N6520-
RINGDOLEN
-[NY]N900-
N/A-N/C
N/A-N/C
INGRUNN
-[NY]N4308-
N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
1.587%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
VALEBU
-[NY]N1569-
15.62%3.12% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

 
DYRE
-[NY]N1059-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
GLOPPANG
-[NY]N894-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ANITRA
-[NY]N9883-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASBJORG
-[NY]N8376-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AURMOY
-[NY]N12324-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BAGGE
-[NY]N1477-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAMSE
-[NY]N1160-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOM
-[NY]N1163-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKKA
-[NY]N3580-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DYRE
-[NY]N1059-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
EDEL
-[NY]N4685-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FJELLROSA
-[NY]N2769-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLINKA
-[NY]N12276-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOPPANG
-[NY]N894-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

GORUNN
-[NY]N12804-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRABB
-[NY]N1651-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROVEN
-[NY]N982-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GULLA
-[NY]N6554-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GULLDOKKA
-[NY]N9490-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GULLRING
-[NY]N1576-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAUGTIND
-[NOR]N1876-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEGGROSA
-[NOR]N14033-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOSAR
-[NY]N1717-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INGRUNN
-[NY]N4308-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVANA
-[NY]N12275-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LYDIA-SEIME
-[NY]N6552-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METTE
-[NY]N12952-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OSRAM-GJERSTAD
-[NY]N1180-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OYARBLAKKEN
-[NY]N819-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REIDUN
-[NY]N8507-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RINGDOLEN
-[NY]N900-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAFIR
-[NY]N1490-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SANDSTOL
-[NY]N1015-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELMA
-[NY]N2423-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYLVIA II
-[NY]N6471-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALJE
-[NY]N1509-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TORBJORN
-[NY]N1417-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TORFRID
-[NY]N7329-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYRA
-[NY]N6030-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALEBU
-[NY]N1569-
15.62%3.12% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

 
VESLA
-[NOR]N13794-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VITA
-[NY]N6520-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VITAL
-Z3814-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.