PINSON -[FRA]4779001889-

      GIBOT
-[FRA]558-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
HUTIN
-[FRA]797-
  HUBLONNETTE
-[FRA]2195-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
KAPUCIN
-[FRA]954-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
HERDALE
-[FRA]3941-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
PINSON
-[FRA]4779001889-
      VERLUS
-[FRA]4702301V06- 129N
KRIC
-[FRA]960-
ECHANSON -[FRA]470-
JETEORIE -[FRA]3365-
JATTEE
-[FRA]4702301J01-
HERTZIEN -[FRA]637-
HASTUIE -[FRA]2413-
BARICAUT
-[FRA]4702301B13- 129N
  URINETTA
-[FRA]4702301U03-
KRIC
-[FRA]960-
ECHANSON -[FRA]470-
JETEORIE -[FRA]3365-
HATELETTE
-[FRA]2414-
N/A-N/C
N/A-N/C
GENETTE
-[FRA]4771155657-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
KRIC
-[FRA]960-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
BARICAUT
-[FRA]4702301B13- 129N
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHANSON
-[FRA]470-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENETTE
-[FRA]4771155657-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIBOT
-[FRA]558-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HASTUIE
-[FRA]2413-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HATELETTE
-[FRA]2414-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERDALE
-[FRA]3941-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HERTZIEN
-[FRA]637-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUBLONNETTE
-[FRA]2195-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HUTIN
-[FRA]797-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JATTEE
-[FRA]4702301J01-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JETEORIE
-[FRA]3365-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPUCIN
-[FRA]954-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRIC
-[FRA]960-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URINETTA
-[FRA]4702301U03-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERLUS
-[FRA]4702301V06- 129N
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.