ERP(PE) SOLIDARIO -[USB]R287-

      POTRO DE CALAPALLA
-[USB]Z201316-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
SOL DE ORO (V)
-[USB]R10-
  YEGUADEFRANCISCODEGREGORI
-[USB]Z201317-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
SOL DE ORO (J)
-[USB]1534-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
FLOR DE LA CANELA
-[USB]R38-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
ERP(PE) SOLIDARIO
-[USB]R287-
      N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
ZANERO (PE)
-[USB]R7-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
VERONICA
-[USB]3403-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
COPELIA (PE)
-[USB]R124-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
COPELIA (PE)
-[USB]R124-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOR DE LA CANELA
-[USB]R38-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
POTRO DE CALAPALLA
-[USB]Z201316-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SOL DE ORO (J)
-[USB]1534-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL DE ORO (V)
-[USB]R10-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VERONICA
-[USB]3403-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEGUADEFRANCISCODEGREGORI
-[USB]Z201317-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ZANERO (PE)
-[USB]R7-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.