HALF DIAMOND 148W -[CAN]646129-

      LAURENS 3K
-[CAN]556210-
CALERO 156J
-[CAN]526387-
CALERO 22F -486809-
CALERO 8E -468176-
LAURENS 477H
-[CAN]511211-
LAURENS ME 188F -489953-
LAURENS GC 205F -489956-
LAURENS 245N
-[CAN]577317-
  LAURENS 360K
-[CAN]529278-
LAURENS GC 206F
-489959-
920442 GC -Z17337-
HI LO HILLS 758D -459372-
LAURENS 127J
-[CAN]511176-
LAURENS ME 182F -489947-
HI LO HILLS 753D -459370-
LAURENS 103T
-[CAN]620144-
    COMPTON 22J
-[CAN]520368-
JUILLET 139C
-442925-
CALERO 59A -431839-
BERGERAC 135A -419580-
LANCTOT 41G
-487873-
LANCTOT 81E -468066-
LANCTOT 81F -477854-
LAURENS 118L
-[CAN]556279-
  LAURENS 282K
-[CAN]529273-
LAURENS GC 206F
-489959-
920442 GC -Z17337-
HI LO HILLS 758D -459372-
LAURENS 105H
-[CAN]511170-
LAURENS ME 182F -489947-
LAURENS ME 187F -489950-
HALF DIAMOND 148W
-[CAN]646129-
      CALERO 248K
-[CAN]559964-
CALERO 182J
-[CAN]526394-
CALERO 48F -[CAN]520291-
CALERO 6G -[CAN]520289-
HENDRIX 18J
-[CAN]538363-
HENDRIX QUIN 34F -[CAN]522117-
HENDRIX 29E -[CAN]537684-
CALERO 323M
-[CAN]574876-
  CALERO 116E
-468237-
CHASSE G 349C
-447745-
CHASSE G 711Y -404358-
CHASSE G 468X -392738-
CALERO 58D
-449384-
CALERO 21B -431869-
CAR-LESS ENTRECOEUR 63X -390476-
HALF DIAMOND 295R
-[CAN]605268-
    CALERO 163J
-[CAN]526395-
CALERO 31F
-[CAN]506256-
CALERO 33D -486799-
CALERO 35E -468147-
CALERO 28G
-[CAN]520296-
CALERO 24F -486827-
CALERO 94Z -415850-
CALERO 61K
-[CAN]534522-
  CALERO 2G
-[CAN]520254-
CALERO 44F
-486842-
CALERO 146D -486800-
CALERO 6E -468187-
CALERO 71F
-[CAN]498792-
920442 GC -Z17337-
CALERO 128E -468510-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
5.406%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 5 Generations/Montrer 5 générations

Generation/Génération123456789101112
LAURENS GC 206F
-489959-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
920442 GC
-Z17337-
10.94%7.81% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHASSE G 349C
-447745-
10.16%1.56% 
8.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUILLET 139C
-442925-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HI LO HILLS 758D
-459372-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 64R
-349225-
7.20%1.64% 
5.57% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 

14 

ME 930508
-Z20566-
7.03%6.25% 
0.78% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 12P
-349176-
6.32%3.98% 
2.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
17 
29 
12 
LAURENS ME 182F
-489947-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARDYN 11U
-356131-
6.08%1.27% 
4.81% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VANDEMOORTELE 33X
-378701-
5.76%2.15% 
3.61% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
HI LO HILLS 429C
-457656-
5.47%5.47% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 33D
-486799-
4.69%0.00% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HI LO HILLS 25Z
-404625-
4.30%4.30% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 69R
-349230-
3.91%1.95% 
1.95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALERO 8E
-468176-
3.91%3.12% 
0.78% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IS 77 0226
-348529-
3.78%1.98% 
1.81% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


11 
19 
16 
CALERO 54B
-431835-
3.52%0.39% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 225T
-349377-
3.44%0.49% 
2.95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
LENNOXVILLE 51R
-349212-
3.42%0.63% 
2.78% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LENNOXVILLE 324T
-349537-
3.08%1.71% 
1.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LENNOXVILLE 139S
-349302-
2.78%1.39% 
1.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALERO 18C
-442949-
2.73%1.56% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 78 0241
-348534-
2.64%1.20% 
1.44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
CARDYN 26X
-380408-
2.54%0.20% 
2.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CAR-LESS BLABLA 57X
-390473-
2.34%0.00% 
2.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 278T
-349505-
2.27%1.88% 
0.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
 

 
CARDYN BLAZO 15U
-356134-
2.25%0.00% 
2.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAYMO 022X
-382173-
2.05%0.83% 
1.22% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
HI LO HILLS 7U
-353319-
1.83%1.83% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
VANDEMOORTELE 6X
-373997-
1.81%1.20% 
0.61% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CAR-LESS 41Y
-426811-
1.66%1.37% 
0.29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 100S
-349261-
1.66%0.07% 
1.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LANCTOT 33X
-375576-
1.56%0.00% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 3X
-392963-
1.56%0.00% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAR-LESS 14Y
-410353-
1.56%0.00% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 135S
-349296-
1.49%0.59% 
0.90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
LENNOXVILLE 132S
-349293-
1.44%1.44% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
LANCTOT 12X
-375038-
1.42%0.05% 
1.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LENNOXVILLE 302T
-349516-
1.39%0.00% 
1.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 78R
-349239-
1.37%1.17% 
0.20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 4X
-392964-
1.37%0.20% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 388T
-349519-
1.17%1.17% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENDRIX DAWN 4Y
-390674-
1.17%0.00% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARDYN 28X
-380409-
1.17%0.00% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 41B
-431829-
1.17%0.00% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 312T
-349484-
1.03%0.20% 
0.83% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CARDYN ANGELE 2U
-356122-
0.98%0.00% 
0.98% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 105S
-349266-
0.90%0.88% 
0.02% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
LANCTOT 24W
-362334-
0.88%0.88% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CARDYN 20X
-395011-
0.88%0.39% 
0.49% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 475U
-356142-
0.88%0.00% 
0.88% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANDEMOORTELE 5W
-364706-
0.81%0.12% 
0.68% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CARDYN 41X
-380413-
0.78%0.00% 
0.78% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 441U
-349597-
0.61%0.15% 
0.46% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LENNOXVILLE 458U
-356141-
0.59%0.00% 
0.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 6X
-392966-
0.59%0.20% 
0.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GALLAYANN ENR 806U
-361444-
0.56%0.20% 
0.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GALLAYANN ENR 811U
-361449-
0.56%0.20% 
0.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CARDYN 36X
-380412-
0.44%0.29% 
0.15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
CARDYN 1W
-386487-
0.44%0.00% 
0.44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENNOXVILLE 20P
-349185-
0.37%0.17% 
0.20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CARDYN CORNICHE 9U
-356129-
0.32%0.15% 
0.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
LENNOXVILLE 142S
-349305-
0.29%0.29% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
LENNOXVILLE 18P
-349183-
0.27%0.24% 
0.02% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
920442 GC
-Z17337-
10.94%7.81% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERGERAC 135A
-419580-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALERO 116E
-468237-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 128E
-468510-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 146D
-486800-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 156J
-[CAN]526387-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CALERO 163J
-[CAN]526395-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 182J
-[CAN]526394-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 21B
-431869-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 22F
-486809-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALERO 248K
-[CAN]559964-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 24F
-486827-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 28G
-[CAN]520296-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 2G
-[CAN]520254-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 31F
-[CAN]506256-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 323M
-[CAN]574876-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 33D
-486799-
4.69%0.00% 
4.69% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 35E
-468147-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 44F
-486842-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 48F
-[CAN]520291-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 58D
-449384-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 59A
-431839-
3.91%3.91% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALERO 61K
-[CAN]534522-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 6E
-468187-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 6G
-[CAN]520289-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 71F
-[CAN]498792-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALERO 8E
-468176-
3.91%3.12% 
0.78% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALERO 94Z
-415850-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAR-LESS ENTRECOEUR 63X
-390476-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHASSE G 349C
-447745-
10.16%1.56% 
8.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHASSE G 468X
-392738-
5.08%0.78% 
4.30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHASSE G 711Y
-404358-
5.08%0.78% 
4.30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPTON 22J
-[CAN]520368-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HALF DIAMOND 295R
-[CAN]605268-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENDRIX 18J
-[CAN]538363-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENDRIX 29E
-[CAN]537684-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENDRIX QUIN 34F
-[CAN]522117-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HI LO HILLS 753D
-459370-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HI LO HILLS 758D
-459372-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUILLET 139C
-442925-
7.81%7.81% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LANCTOT 41G
-487873-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LANCTOT 81E
-468066-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LANCTOT 81F
-477854-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURENS 103T
-[CAN]620144-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAURENS 105H
-[CAN]511170-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LAURENS 118L
-[CAN]556279-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LAURENS 127J
-[CAN]511176-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LAURENS 245N
-[CAN]577317-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LAURENS 282K
-[CAN]529273-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LAURENS 360K
-[CAN]529278-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LAURENS 3K
-[CAN]556210-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LAURENS 477H
-[CAN]511211-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LAURENS GC 205F
-489956-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURENS GC 206F
-489959-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LAURENS ME 182F
-489947-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURENS ME 187F
-489950-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURENS ME 188F
-489953-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.