ESPERANZA DE LA PAZ -[USB]5859-

      SOL DE ORO (V)
-[USB]R10-
POTRO DE CALAPALLA
-[USB]Z201316-
N/A-N/C
N/A-N/C
YEGUADEFRANCISCODEGREGORI
-[USB]Z201317-
N/A-N/C
N/A-N/C
PILOTO
-[USB]1267-
  CENTELLA 6
-[USB]R48-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
EL PALOMILLA
-[USB]20209-
    PILOTO
-[USB]1267-
SOL DE ORO (V)
-[USB]R10-
POTRO DE CALAPALLA -[USB]Z201316-
YEGUADEFRANCISCODEGREGORI -[USB]Z201317-
CENTELLA 6
-[USB]R48-
N/A-N/C
N/A-N/C
PERFIDIA
-[USB]1178-
  CLEOPATRA
-[USB]1128-
RIO PIURA
-[USB]R107-
N/A-N/C
N/A-N/C
JLR CRIOLLA
-[USB]R79-
N/A-N/C
N/A-N/C
ESPERANZA DE LA PAZ
-[USB]5859-
      SOL DE ORO (V)
-[USB]R10-
POTRO DE CALAPALLA
-[USB]Z201316-
N/A-N/C
N/A-N/C
YEGUADEFRANCISCODEGREGORI
-[USB]Z201317-
N/A-N/C
N/A-N/C
PILOTO
-[USB]1267-
  CENTELLA 6
-[USB]R48-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
OJALA
-[USB]1370-
    TOLEDANO
-[USB]R1399-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
FILIGRANA
-[USB]20076-
  FLECHA (PE)
-[USB]R313-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
18.750%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
PILOTO
-[USB]1267-
62.50%37.50% 
25.00% 
 
 


 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
CENTELLA 6
-[USB]R48-
31.25%18.75% 
12.50% 
 
 
 
 


 
 
 
CLEOPATRA
-[USB]1128-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EL PALOMILLA
-[USB]20209-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILIGRANA
-[USB]20076-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLECHA (PE)
-[USB]R313-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLR CRIOLLA
-[USB]R79-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OJALA
-[USB]1370-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIDIA
-[USB]1178-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PILOTO
-[USB]1267-
62.50%37.50% 
25.00% 
 
 


 
 
 
 
 
POTRO DE CALAPALLA
-[USB]Z201316-
15.62%9.38% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 


 
RIO PIURA
-[USB]R107-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SOL DE ORO (V)
-[USB]R10-
31.25%18.75% 
12.50% 
 
 
 
 


 
 
 
TOLEDANO
-[USB]R1399-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEGUADEFRANCISCODEGREGORI
-[USB]Z201317-
15.62%9.38% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 


 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.