STAND'N'TALL MMH -[USA]2071-

      STAR
-[AT]1581-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
WILLI -[ATA]401-
BORA-LIES -[ATA]312/I-
STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
  EDELGUT
-[AT]6531/T-
NIBELUNG
-[AT]1362-
NAZ -[AT]997-
LAUNE -[ATA]1635/T-
EDELREIS
-[AT]3029/D-
ALDRIAN -[ATA]1738-
EDELTRUT -[ATA]1153/D-
STARDRIFT
-[USA]206-
    MORDSKERL
-[AT]850-
NILO
-[CAN]Z44472-
MASSIMO -[CAN]Z73703-
INNOMINATA 4 -[CAN]Z73704-
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
RUDI -[CAN]Z73699-
KATHI -[CAN]Z73700-
CAROLINA
-[AT]6513/T-
  CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
CAJANA
-[CAN]Z44471-
N/A-N/C
N/A-N/C
STAND'N'TALL MMH
-[USA]2071-
      ANTRIEB
-[AT]807-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
MARMOLADA
-[AT]6215/T-
STROMER IT. -[AT]128-
MARIECHEN -[ATA]392/I-
ALPEN KOENIG
-[US]45S-
  AMIRA
-[AT]8418/T-
STIFT
-[AT]1925-
STOLZ -[AT]1482-
ERLANA -[ATA]587/V-
AMANDA
-[AT]1697/I-
STRICK -[AT]429-
AMATA -[ATA]1389/I-
C-MARIA
-[USA]188-
    STARWONDER
-[US]536S-
STERN
-[AT]1916-
STROMER IT. -[AT]128-
LOISI -[AT]552/V-
ARABELLA
-[AT]6140/T-
MORDSKERL -[AT]850-
ARCADIA -[AT]2835/T-
CARAWAY
-[US]118M-
  CAROLINA
-[AT]6513/T-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
STURMER -[AT]1367-
CAJANA -[CAN]Z44471-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
9.356%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
CAROLINA
-[AT]6513/T-
37.50%25.00% 
12.50% 
 
 

 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
21.88%12.50% 
9.38% 
 
 
 
 

 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALDRIAN
-[ATA]1738-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALPEN KOENIG
-[US]45S-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMANDA
-[AT]1697/I-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMATA
-[ATA]1389/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMIRA
-[AT]8418/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTRIEB
-[AT]807-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARABELLA
-[AT]6140/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCADIA
-[AT]2835/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORA-LIES
-[ATA]312/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTHOLDE
-[AT]1718/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C-MARIA
-[USA]188-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAJANA
-[CAN]Z44471-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARAWAY
-[US]118M-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAROLINA
-[AT]6513/T-
37.50%25.00% 
12.50% 
 
 

 
 
 
 
 
 
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDELGUT
-[AT]6531/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EDELREIS
-[AT]3029/D-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EDELTRUT
-[ATA]1153/D-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERLANA
-[ATA]587/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNOMINATA 4
-[CAN]Z73704-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KATHI
-[CAN]Z73700-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAUNE
-[ATA]1635/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOISI
-[AT]552/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIECHEN
-[ATA]392/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARMOLADA
-[AT]6215/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASSIMO
-[CAN]Z73703-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MORDSKERL
-[AT]850-
21.88%12.50% 
9.38% 
 
 
 
 

 
 
 
NAZ
-[AT]997-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIBELUNG
-[AT]1362-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
12.50%9.38% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 

PINGPONG
-[ATA]3146/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUDI
-[CAN]Z73699-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STARDRIFT
-[USA]206-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARWONDER
-[US]536S-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STERN
-[AT]1916-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIFT
-[AT]1925-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRICK
-[AT]429-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.