WALL STREET NTF -[USA]1473-

      WOTAN
-[AT]1051-
WIRBEL
-[AT]855-
WARDEIN -[AT]122-
KALTERER-MOID -[AT]1790/T-
DORIS
-[AT]8443/T-
NOTKER -[AT]585-
DONKA -[AT]6281/T-
WILDMOOS
-[AT]1295-
  PANJA
-[AT]11071/T-
STEINADLER
-[AT]901-
STUBER -[AT]505-
VERONA-NORA -[ATA]6260/T-
PERGOLA
-[ATA]8535/T-
ANKER -[AT]631-
PETRA-MIRA -[ATA]6355/T-
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
    NORDWIND
-[ATA]1258-
NORDEN
-[AT]938-
NENNER -[AT]632-
HANNELORE -[AT]8013/T-
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
ALARICH -[AT]900-
ANDY -[AT]8435/T-
ALMA
-[AT]12057/T-
  ANGELA
-[AT]11043/T-
AMOR
-Z4865-
ARTIST -[AT]853-
JELLI -[AT]8521/T-
ALMI
-[AT]9844/T-
NECKAR -[AT]806-
ABENTEUER -[ATA]9101/T-
WALL STREET NTF
-[USA]1473-
      MOHAMMED
-[AT]1045-
MOBIL
-[AT]407-
MONARCH -[AT]1582-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
CHARMANT
-[AT]7029/T-
STAR -[AT]1581-
CARMELA -[ATA]6061/T-
MIDAS
-[AT]1262-
  LEMMA
-[AT]9263/T-
STILFSER
-[AT]699-
STATTLICH -[AT]49-
VARNA -[ATA]6628/T-
LILIA
-[AT]6264/T-
MAGNAT -[AT]578-
LINDELEIN-ELSA -[ATA]515/V-
SONJA
-[AT]12859/T-
    ANKER
-[AT]631-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
STROMER IT. -[AT]128-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
SUSI
-[AT]9399/T-
  SARA
-[AT]7751/T-
MARLING
-[ATA]188-
MARIUS -[AT]1480-
AUGENWEIDE-LORA -[ATA]2649/T-
SIGMA
-[ATA]3556/T-
MARDER -[ATA]1233-
SERVA -[NLD]3183-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.485%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
ANKER
-[AT]631-
15.62%3.12% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ABENTEUER
-[ATA]9101/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADLER
-[AT]253-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALICE-ASSY
-[AT]10130/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALMA
-[AT]12057/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALMI
-[AT]9844/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMOR
-Z4865-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANDY
-[AT]8435/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGELA
-[AT]11043/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
15.62%3.12% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUGENWEIDE-LORA
-[ATA]2649/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARMELA
-[ATA]6061/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONKA
-[AT]6281/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORIS
-[AT]8443/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HANNELORE
-[AT]8013/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JELLI
-[AT]8521/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEMMA
-[AT]9263/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARDER
-[ATA]1233-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARLING
-[ATA]188-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECKAR
-[AT]806-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NENNER
-[AT]632-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORDEN
-[AT]938-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NORDWIND
-[ATA]1258-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PANJA
-[AT]11071/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PERGOLA
-[ATA]8535/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PETRA-MIRA
-[ATA]6355/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARA
-[AT]7751/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVA
-[NLD]3183-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGMA
-[ATA]3556/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONJA
-[AT]12859/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATTLICH
-[AT]49-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEINADLER
-[AT]901-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STILFSER
-[AT]699-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUBER
-[AT]505-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSI
-[AT]9399/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARNA
-[ATA]6628/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILDMOOS
-[AT]1295-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIRBEL
-[AT]855-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WOTAN
-[AT]1051-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.