MOWE -[USA]1046-

      ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
AFGHAN
-Z4864-
  JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT. -[AT]128-
JUNO -[ATA]1579/T-
ARCHER
-[AT]1312-
    NERZ
-[AT]152-
NAZ
-[AT]997-
BACCO -[CAN]Z43665-
BRAUCHBAR -[ATA]3207/T-
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
STROMER IT. -[AT]128-
DOHLE -[DEU]GR20038839-
LOTTCHEN
-[AT]9410/T-
  LOTTI
-[AT]8412/T-
MATADOR
-[ATA]1584-
N/A-N/C
N/A-N/C
IDA
-[ATA]207-
N/A-N/C
N/A-N/C
MOWE
-[USA]1046-
      AFGHAN
-Z4864-
ARTIST
-[AT]853-
ANKER -[AT]631-
DORITTE -[AT]7496/T-
JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER -[AT]253-
JULIA -[ATA]5717/T-
ALPHA
-Z4905-
  AVERA
-[AT]9226/T-
WELF
-[AT]583-
WARDEIN -[AT]122-
AJA -[ATA]6131/T-
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
MIDAS -[ATA]423-
ANNEDORA -[ATA]2561/T-
MIDDY
-[ATA]11918/T-
    NECKAR
-[AT]806-
NOTKER
-[AT]585-
NERZ -[AT]152-
GIMPERL -[ATA]6185/T-
LAURANA
-[AT]6419/T-
MAI -[ATA]576-
LUNZANA -[ATA]1625/T-
MUSTAFA
-[AT]9908/T-
  MAGNOLIE
-[ATA]9104/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
8.627%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
AFGHAN
-Z4864-
37.50%25.00% 
12.50% 
 
 

 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
15.62%12.50% 
3.12% 
 
 
 
 

 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
12.50%9.38% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 

AFGHAN
-Z4864-
37.50%25.00% 
12.50% 
 
 

 
 
 
 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPHA
-Z4905-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANNEDORA
-[ATA]2561/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARCHER
-[AT]1312-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACCO
-[CAN]Z43665-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRAUCHBAR
-[ATA]3207/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOHLE
-[DEU]GR20038839-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
GIMPERL
-[ATA]6185/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDA
-[ATA]207-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURANA
-[AT]6419/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTCHEN
-[AT]9410/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LOTTI
-[AT]8412/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LUNZANA
-[ATA]1625/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNOLIE
-[ATA]9104/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAI
-[ATA]576-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATADOR
-[ATA]1584-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDDY
-[ATA]11918/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA
-[AT]9908/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAZ
-[AT]997-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NECKAR
-[AT]806-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NERZ
-[AT]152-
15.62%12.50% 
3.12% 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTKER
-[AT]585-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WARDEIN
-[AT]122-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELF
-[AT]583-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.