HEIDI II E.L.R. -[CAN]1421-

      WINTERSTEIN
-[AT]1406-
WILDMOOS
-[AT]1295-
WOTAN -[AT]1051-
PANJA -[AT]11071/T-
ALMA
-[AT]12057/T-
NORDWIND -[ATA]1258-
ANGELA -[AT]11043/T-
WALDECK
-487-
  ANSCHI
-[AT]1084/T-
ALARICH
-[AT]900-
ANKER -[AT]631-
TALIA -[AT]7742/T-
ANDY
-[AT]8435/T-
ADLER -[AT]253-
ANDORA -[AT]6705/T-
WALTER
-[CAN]810-
    MOHICAN
-245-
MAESTRO
-[US]129S-
MARIUS -[AT]1480-
CAROLINA -[AT]6513/T-
LUNETTA
-[HR]83-
ALPEN KOENIG -[US]45S-
LUDMILLA -[HR]85-
DANA WULF
-488-
  DESIREE
-254-
MIDAS
-[AT]1262-
MOHAMMED -[AT]1045-
LEMMA -[AT]9263/T-
DUKATA
-246-
ALPHA -Z4905-
DANIELA -[AT]8588/T-
HEIDI II E.L.R.
-[CAN]1421-
      MISTRAL
-252-
MIDAS
-[AT]1262-
MOHAMMED -[AT]1045-
LEMMA -[AT]9263/T-
NORBSI
-[AT]10747/T-
NORDEN -[AT]938-
NETTY -[AT]9743/T-
MICHI WULF
-[USA]3116-
  NANCY
-253-
STRUMER
-[AT]1318-
STEREO -[AT]1132-
WILMIA -[AT]11243/T-
NIRANE
-[AT]11057/T-
AMOR -Z4865-
NORDPOL -[AT]10213/T-
HALLELUIA LAM
-[CAN]1186-
    ANDERSON
-[GB]11-
ARTIST
-[AT]853-
ANKER -[AT]631-
DORITTE -[AT]7496/T-
BINI
-[AT]9884/T-
WILTEN -[AT]649-
BORDURE -[AT]6701/T-
HONEY OXNEAD
-[USA]1727-
  HEIDI
-[GB]71/GB-
MAHDI
-Z5221-
MAAT -[AT]1918-
DAMARA -[ATA]8131/T-
HERMI
-[GB]20/GB-
STAR -[AT]1581-
HERLINDE-MIRA -[ATA]5388/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.439%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 5 Generations/Montrer 5 générations

Generation/Génération123456789101112
STROMER IT.
-[AT]128-
14.43%7.20% 
7.23% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 

 
MIDAS
-[AT]1262-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
11.16%7.20% 
3.96% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 


 
ADLER
-[AT]253-
9.57%7.23% 
2.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
9.38%1.56% 
7.81% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
8.98%5.08% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
8.81%4.86% 
3.96% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 
10 
14 

 
STAR
-[AT]1581-
7.81%1.95% 
5.86% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ANDY
-[AT]8435/T-
7.03%7.03% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALARICH
-[AT]900-
7.03%7.03% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
5.32%4.93% 
0.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


 
 
 

 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
5.27%1.90% 
3.37% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORDSKERL
-[AT]850-
5.18%2.64% 
2.54% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
AMOR
-Z4865-
4.69%1.56% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
4.69%1.56% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAAT
-[AT]1918-
3.91%0.00% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOTAN
-[AT]1051-
3.56%3.56% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
3.42%1.46% 
1.95% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
 
 
STUBER
-[AT]505-
3.34%1.00% 
2.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
STEINADLER
-[AT]901-
3.12%1.56% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
2.73%1.56% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
KALTERER-MOID
-[AT]1790/T-
2.44%0.88% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NECKAR
-[AT]806-
2.34%0.78% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
1.95%0.39% 
1.56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKUR
-[AT]251-
1.95%1.95% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
1.86%0.68% 
1.17% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
HOISELE
-[ATA]1739-
1.51%1.42% 
0.10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
1.49%0.90% 
0.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
NAZ
-[AT]997-
1.49%0.90% 
0.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
1.27%0.68% 
0.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
OHAST.
-[CAN]Z52355-
1.20%0.76% 
0.44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
0.98%0.59% 
0.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
0.98%0.59% 
0.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
LAUNE
-[ATA]1635/T-
0.39%0.20% 
0.20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MANTELLO
-[CAN]Z52354-
0.39%0.29% 
0.10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
9.57%7.23% 
2.34% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALARICH
-[AT]900-
7.03%7.03% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALMA
-[AT]12057/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALPEN KOENIG
-[US]45S-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALPHA
-Z4905-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMOR
-Z4865-
4.69%1.56% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDERSON
-[GB]11-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDORA
-[AT]6705/T-
3.52%3.52% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDY
-[AT]8435/T-
7.03%7.03% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANGELA
-[AT]11043/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKER
-[AT]631-
8.98%5.08% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSCHI
-[AT]1084/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
9.38%1.56% 
7.81% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BINI
-[AT]9884/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORDURE
-[AT]6701/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAROLINA
-[AT]6513/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAMARA
-[ATA]8131/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANA WULF
-488-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DANIELA
-[AT]8588/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESIREE
-254-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
4.69%0.78% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUKATA
-246-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HALLELUIA LAM
-[CAN]1186-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEIDI
-[GB]71/GB-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERLINDE-MIRA
-[ATA]5388/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERMI
-[GB]20/GB-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONEY OXNEAD
-[USA]1727-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUDMILLA
-[HR]85-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUNETTA
-[HR]83-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAAT
-[AT]1918-
3.91%0.00% 
3.91% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAESTRO
-[US]129S-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAHDI
-Z5221-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
5.32%4.93% 
0.39% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MICHI WULF
-[USA]3116-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
MISTRAL
-252-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOHICAN
-245-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NANCY
-253-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NETTY
-[AT]9743/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIRANE
-[AT]11057/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORBSI
-[AT]10747/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDEN
-[AT]938-
4.69%1.56% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDPOL
-[AT]10213/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDWIND
-[ATA]1258-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PANJA
-[AT]11071/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STAR
-[AT]1581-
7.81%1.95% 
5.86% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEREO
-[AT]1132-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMER
-[AT]1318-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIA
-[AT]7742/T-
3.52%3.52% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WALDECK
-487-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WALTER
-[CAN]810-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILDMOOS
-[AT]1295-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WILMIA
-[AT]11243/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILTEN
-[AT]649-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WINTERSTEIN
-[AT]1406-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WOTAN
-[AT]1051-
3.56%3.56% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.