STRUMER -[AT]1318-

      STUBER
-[AT]505-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
STEINADLER
-[AT]901-
  VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
MAGNAT
-[AT]578-
STURMER -[AT]1367-
ROTELE-RITA -[ATA]78/I-
VANDA
-[ATA]22/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
STEREO
-[AT]1132-
    ALEX
-[AT]84-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
HANNERL
-[AT]9005/T-
  HARMONIE
-[ATA]2105/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
STRUMER
-[AT]1318-
      STUBER
-[AT]505-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER -[ATA]1483-
RUTH -[ATA]5448/T-
STEPPER
-[AT]804-
  DROLLY
-[ATA]5622/T-
STRAUSS
-[ATA]1115-
STRATEGE -[ATA]428-
COPPELIA -[ATA]115/I-
DRAMA
-[ATA]2606/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
WILMIA
-[AT]11243/T-
    MAAT
-[AT]1918-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
HERLINDE
-[ATA]5260/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
WILMA
-[AT]8550/T-
  WELLIA
-[ATA]7568/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.089%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STUBER
-[AT]505-
25.00%12.50% 
12.50% 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ALEX
-[AT]84-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPPELIA
-[ATA]115/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAMA
-[ATA]2606/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANNERL
-[AT]9005/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HARMONIE
-[ATA]2105/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HERLINDE
-[ATA]5260/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAAT
-[AT]1918-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RATIN
-[ATA]6383/T-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTH
-[ATA]5448/T-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEIGER
-[ATA]1483-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEINADLER
-[AT]901-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STEPPER
-[AT]804-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEREO
-[AT]1132-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRATEGE
-[ATA]428-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
12.50%6.25% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
STUBER
-[AT]505-
25.00%12.50% 
12.50% 
 
 
 
 

 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STURMER
-[AT]1367-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VANDA
-[ATA]22/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELLIA
-[ATA]7568/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILMA
-[AT]8550/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILMIA
-[AT]11243/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.