STEREO -[AT]1132-

      STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT
-[ATA]1074-
HIRN-MANDL I -[CAN]Z73695-
HANNERL -[CAN]Z73697-
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
RUDI -[CAN]Z73699-
KATHI -[CAN]Z73700-
STUBER
-[AT]505-
  RATIN
-[ATA]6383/T-
STEIGER
-[ATA]1483-
STROMER IT. -[AT]128-
ANNA-BELLA -Z4850-
RUTH
-[ATA]5448/T-
MAGNAT -[AT]578-
RUNKOLA -[AT]577/V-
STEINADLER
-[AT]901-
    MAGNAT
-[AT]578-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
WILLI -[ATA]401-
GOTHARDA FANNI -[ATA]50/I-
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
  VANDA
-[ATA]22/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
STEREO
-[AT]1132-
      N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
ALEX
-[AT]84-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
HANNERL
-[AT]9005/T-
    N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
HARMONIE
-[ATA]2105/T-
  N/A-N/C N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
0.000%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
MAGNAT
-[AT]578-
15.62%15.62% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%15.62% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ALEX
-[AT]84-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA-BELLA
-Z4850-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GOTHARDA FANNI
-[ATA]50/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HANNERL
-[AT]9005/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANNERL
-[CAN]Z73697-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HARMONIE
-[ATA]2105/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIRN-MANDL I
-[CAN]Z73695-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KATHI
-[CAN]Z73700-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAGNAT
-[AT]578-
15.62%15.62% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 

 
NILO
-[CAN]Z44472-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PINGPONG
-[ATA]3146/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RATIN
-[ATA]6383/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ROTELE-RITA
-[ATA]78/I-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RUDI
-[CAN]Z73699-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUNKOLA
-[AT]577/V-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTH
-[ATA]5448/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STEIGER
-[ATA]1483-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STEINADLER
-[AT]901-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
15.62%15.62% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 

 
STUBER
-[AT]505-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STUDENT
-[ATA]1074-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VANDA
-[ATA]22/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.