DANA WULF -488-

      MARIUS
-[AT]1480-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
HOISELE -[ATA]1739-
SCHLANKERL-MINKA -[ATA]80/I-
MAESTRO
-[US]129S-
  CAROLINA
-[AT]6513/T-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
STURMER -[AT]1367-
CAJANA -[CAN]Z44471-
MOHICAN
-245-
    ALPEN KOENIG
-[US]45S-
ANTRIEB
-[AT]807-
ADLER -[AT]253-
MARMOLADA -[AT]6215/T-
AMIRA
-[AT]8418/T-
STIFT -[AT]1925-
AMANDA -[AT]1697/I-
LUNETTA
-[HR]83-
  LUDMILLA
-[HR]85-
STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
STAR -[AT]1581-
EDELGUT -[AT]6531/T-
LISBETH
-[US]133M-
STARWONDER -[US]536S-
LISKA -[AT]6403/T-
DANA WULF
-488-
      MOHAMMED
-[AT]1045-
MOBIL
-[AT]407-
MONARCH -[AT]1582-
DONAU-DORA -[AT]2640/T-
CHARMANT
-[AT]7029/T-
STAR -[AT]1581-
CARMELA -[ATA]6061/T-
MIDAS
-[AT]1262-
  LEMMA
-[AT]9263/T-
STILFSER
-[AT]699-
STATTLICH -[AT]49-
VARNA -[ATA]6628/T-
LILIA
-[AT]6264/T-
MAGNAT -[AT]578-
LINDELEIN-ELSA -[ATA]515/V-
DESIREE
-254-
    ALPHA
-Z4905-
AFGHAN
-Z4864-
ARTIST -[AT]853-
JERUSE -[AT]8228/T-
AVERA
-[AT]9226/T-
WELF -[AT]583-
ADELBURGA -[AT]5367/T-
DUKATA
-246-
  DANIELA
-[AT]8588/T-
MERKUR
-[AT]251-
MARIUS -[AT]1480-
UNGARIN -[ATA]5611/T-
DRAUBURG
-[AT]6511/T-
STOLZ -[AT]1482-
DRINA -[AT]5628/T-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
4.528%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
MARIUS
-[AT]1480-
15.62%12.50% 
3.12% 
 
 
 
 

 
 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
STAR
-[AT]1581-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

NILO
-[CAN]Z44472-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFGHAN
-Z4864-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALPEN KOENIG
-[US]45S-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ALPHA
-Z4905-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMANDA
-[AT]1697/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMIRA
-[AT]8418/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANTRIEB
-[AT]807-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAJANA
-[CAN]Z44471-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARMELA
-[ATA]6061/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAROLINA
-[AT]6513/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CAVALLA-ERNA
-[AT]2526/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CHARMANT
-[AT]7029/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANIELA
-[AT]8588/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESIREE
-254-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONAU-DORA
-[AT]2640/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAUBURG
-[AT]6511/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRINA
-[AT]5628/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUKATA
-246-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDELGUT
-[AT]6531/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOISELE
-[ATA]1739-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JERUSE
-[AT]8228/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMMA
-[AT]9263/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LILIA
-[AT]6264/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINDELEIN-ELSA
-[ATA]515/V-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISBETH
-[US]133M-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LISKA
-[AT]6403/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUDMILLA
-[HR]85-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LUNETTA
-[HR]83-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MAESTRO
-[US]129S-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIUS
-[AT]1480-
15.62%12.50% 
3.12% 
 
 
 
 

 
 
 
 
MARMOLADA
-[AT]6215/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERKUR
-[AT]251-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[AT]1262-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBIL
-[AT]407-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHAMMED
-[AT]1045-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOHICAN
-245-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PINGPONG
-[ATA]3146/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHLANKERL-MINKA
-[ATA]80/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STAR
-[AT]1581-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STARWONDER
-[US]536S-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATTLICH
-[AT]49-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIFT
-[AT]1925-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STILFSER
-[AT]699-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOLZ
-[AT]1482-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENT (EASTER SUNDAY)
-[US]128S-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STURMER
-[AT]1367-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARNA
-[ATA]6628/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WELF
-[AT]583-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.