NANCY -253-

      STEINADLER
-[AT]901-
STUBER
-[AT]505-
STROMER IT. -[AT]128-
RATIN -[ATA]6383/T-
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
MAGNAT -[AT]578-
VANDA -[ATA]22/T-
STEREO
-[AT]1132-
  HANNERL
-[AT]9005/T-
ALEX
-[AT]84-
N/A-N/C
N/A-N/C
HARMONIE
-[ATA]2105/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
STRUMER
-[AT]1318-
    STEPPER
-[AT]804-
STUBER
-[AT]505-
STROMER IT. -[AT]128-
RATIN -[ATA]6383/T-
DROLLY
-[ATA]5622/T-
STRAUSS -[ATA]1115-
DRAMA -[ATA]2606/T-
WILMIA
-[AT]11243/T-
  WILMA
-[AT]8550/T-
MAAT
-[AT]1918-
MORDSKERL -[AT]850-
HERLINDE -[ATA]5260/T-
WELLIA
-[ATA]7568/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
NANCY
-253-
      ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
AMOR
-Z4865-
  JELLI
-[AT]8521/T-
STRUDEL
-[AT]506-
STROM -[AT]1656-
AJA -[ATA]6131/T-
JAGD
-[ATA]7388/T-
MONARCH -[AT]1582-
JULIA -[ATA]5717/T-
NIRANE
-[AT]11057/T-
    STREITER
-[AT]898-
STUBER
-[AT]505-
STROMER IT. -[AT]128-
RATIN -[ATA]6383/T-
LITA
-[ATA]7627/T-
MARIUS -[AT]1480-
LITEGA -[ATA]5701/T-
NORDPOL
-[AT]10213/T-
  NELLI
-[AT]8936/T-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.500%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STUBER
-[AT]505-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADLER
-[AT]253-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEX
-[AT]84-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AMOR
-Z4865-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANKER
-[AT]631-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIST
-[AT]853-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORITTE
-[AT]7496/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAMA
-[ATA]2606/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DROLLY
-[ATA]5622/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HANNERL
-[AT]9005/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
HARMONIE
-[ATA]2105/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HERLINDE
-[ATA]5260/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAGD
-[ATA]7388/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JELLI
-[AT]8521/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITA
-[ATA]7627/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITEGA
-[ATA]5701/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAAT
-[AT]1918-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAGNAT
-[AT]578-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONARCH
-[AT]1582-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELLI
-[AT]8936/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIRANE
-[AT]11057/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORDPOL
-[AT]10213/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RATIN
-[ATA]6383/T-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAR
-[AT]1581-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEINADLER
-[AT]901-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STEPPER
-[AT]804-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
STEREO
-[AT]1132-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STREITER
-[AT]898-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROM
-[AT]1656-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUDEL
-[AT]506-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMER
-[AT]1318-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUBER
-[AT]505-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 

 
 
VANDA
-[ATA]22/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERONA-NORA
-[ATA]6260/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WELLIA
-[ATA]7568/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WILMA
-[AT]8550/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WILMIA
-[AT]11243/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.