DUKATA -246-

      ARTIST
-[AT]853-
ANKER
-[AT]631-
ADLER -[AT]253-
PRIMANA -[ATA]5993/T-
DORITTE
-[AT]7496/T-
STAR -[AT]1581-
DIOTIMA -[ATA]6019/T-
AFGHAN
-Z4864-
  JERUSE
-[AT]8228/T-
ADLER
-[AT]253-
ANSELMO -[AT]999-
COMPARSIN-LIEBE -[AT]2735/T-
JULIA
-[ATA]5717/T-
STROMER IT. -[AT]128-
JUNO -[ATA]1579/T-
ALPHA
-Z4905-
    WELF
-[AT]583-
WARDEIN
-[AT]122-
WILLI -[ATA]401-
PUPPELE-LUCY -[ATA]342/T-
AJA
-[ATA]6131/T-
MARS -[ATA]1117-
ANGELINA -[ATA]1650/T-
AVERA
-[AT]9226/T-
  ADELBURGA
-[AT]5367/T-
MIDAS
-[ATA]423-
STURMER -[AT]1367-
ELVIRA -[ATA]134/T-
ANNEDORA
-[ATA]2561/T-
STUDENT -[ATA]1074-
ARKADIA -[ATA]184/I-
DUKATA
-246-
      MARIUS
-[AT]1480-
STURMER
-[AT]1367-
NILO -[CAN]Z44472-
PINGPONG -[ATA]3146/T-
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
HOISELE -[ATA]1739-
SCHLANKERL-MINKA -[ATA]80/I-
MERKUR
-[AT]251-
  UNGARIN
-[ATA]5611/T-
STRAUSS
-[ATA]1115-
STRATEGE -[ATA]428-
COPPELIA -[ATA]115/I-
UNKE-FRIEDA
-[ATA]2498/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
DANIELA
-[AT]8588/T-
    STOLZ
-[AT]1482-
STROMER IT.
-[AT]128-
STUDENT -[ATA]1074-
BARBELE-MARTHA -[AT]83/I-
FIFI
-[ATA]2642/T-
N/A-N/C
N/A-N/C
DRAUBURG
-[AT]6511/T-
  DRINA
-[AT]5628/T-
MORDSKERL
-[AT]850-
NILO -[CAN]Z44472-
WEISHORN -[ATA]3125/T-
DIAMANT
-[ATA]1793/T-
HOISELE -[ATA]1739-
DIEMA-KLARA -[ATA]41/I-

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
3.003%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
STURMER
-[AT]1367-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STROMER IT.
-[AT]128-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADLER
-[AT]253-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

NILO
-[CAN]Z44472-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOISELE
-[ATA]1739-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ADELBURGA
-[AT]5367/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ADLER
-[AT]253-
9.38%9.38% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 

 
AFGHAN
-Z4864-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AJA
-[ATA]6131/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALPHA
-Z4905-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGELINA
-[ATA]1650/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANKER
-[AT]631-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEDORA
-[ATA]2561/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANSELMO
-[AT]999-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARKADIA
-[ATA]184/I-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIST
-[AT]853-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AVERA
-[AT]9226/T-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BARBELE-MARTHA
-[AT]83/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARSIN-LIEBE
-[AT]2735/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPPELIA
-[ATA]115/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANIELA
-[AT]8588/T-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAMANT
-[ATA]1793/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIEMA-KLARA
-[ATA]41/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIOTIMA
-[ATA]6019/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORITTE
-[AT]7496/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DRAUBURG
-[AT]6511/T-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRINA
-[AT]5628/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELVIRA
-[ATA]134/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIFI
-[ATA]2642/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOISELE
-[ATA]1739-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JERUSE
-[AT]8228/T-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JULIA
-[ATA]5717/T-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JUNO
-[ATA]1579/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARIUS
-[AT]1480-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARS
-[ATA]1117-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MERKUR
-[AT]251-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDAS
-[ATA]423-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MORDSKERL
-[AT]850-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NILO
-[CAN]Z44472-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINGPONG
-[ATA]3146/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMANA
-[ATA]5993/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUPPELE-LUCY
-[ATA]342/T-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHLANKERL-MINKA
-[ATA]80/I-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLERN-WEIBELE
-[AT]1795/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR
-[AT]1581-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STOLZ
-[AT]1482-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRATEGE
-[ATA]428-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRAUSS
-[ATA]1115-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STROMER IT.
-[AT]128-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
STUDENT
-[ATA]1074-
6.25%3.12% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 

STURMER
-[AT]1367-
9.38%3.12% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNGARIN
-[ATA]5611/T-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNKE-FRIEDA
-[ATA]2498/T-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARDEIN
-[AT]122-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WEISHORN
-[ATA]3125/T-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WELF
-[AT]583-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WILLI
-[ATA]401-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.