TONMARK JEWEL -R220-

      VERLUS
-[FRA]4702301V06- 129N
KRIC
-[FRA]960-
ECHANSON -[FRA]470-
JETEORIE -[FRA]3365-
JATTEE
-[FRA]4702301J01-
HERTZIEN -[FRA]637-
HASTUIE -[FRA]2413-
BARICAUT
-[FRA]4702301B13- 129N
  URINETTA
-[FRA]4702301U03-
KRIC
-[FRA]960-
ECHANSON -[FRA]470-
JETEORIE -[FRA]3365-
HATELETTE
-[FRA]2414-
N/A-N/C
N/A-N/C
WEST RIDDENS GOURDIN
-[FRA]2471132203-
    KENIN
-[FRA]964-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
ANNAMARIA
-[FRA]2438501A05-
  TERRASSE
-[FRA]2438501T02-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
TONMARK JEWEL
-R220-
      COLBERT
-[FRA]4717402C10-
UTITON
-[FRA]4717402U03- 129N
KOUTIER -[FRA]944-
FLECHETTE -[FRA]3137-
JARRIE
-[FRA]4717402J04-
N/A-N/C
N/A-N/C
EQUIPAGE
-[FRA]4769130330-
  KOLUSIA
-[FRA]4717402K02-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
WEST RIDDENS GOURMANDE
-[FRA]4771131078-
    HUTIN
-[FRA]797-
GIBOT
-[FRA]558-
N/A-N/C
N/A-N/C
HUBLONNETTE
-[FRA]2195-
N/A-N/C
N/A-N/C
VAUCIENNE
-[FRA]4717402V01-
  LOLIANA
-[FRA]4717402L02-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
0.000%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
KRIC
-[FRA]960-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ANNAMARIA
-[FRA]2438501A05-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BARICAUT
-[FRA]4702301B13- 129N
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
COLBERT
-[FRA]4717402C10-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHANSON
-[FRA]470-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPAGE
-[FRA]4769130330-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLECHETTE
-[FRA]3137-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIBOT
-[FRA]558-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASTUIE
-[FRA]2413-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HATELETTE
-[FRA]2414-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HERTZIEN
-[FRA]637-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUBLONNETTE
-[FRA]2195-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUTIN
-[FRA]797-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARRIE
-[FRA]4717402J04-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JATTEE
-[FRA]4702301J01-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JETEORIE
-[FRA]3365-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KENIN
-[FRA]964-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KOLUSIA
-[FRA]4717402K02-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOUTIER
-[FRA]944-
3.12%0.00% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRIC
-[FRA]960-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LOLIANA
-[FRA]4717402L02-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRASSE
-[FRA]2438501T02-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
URINETTA
-[FRA]4702301U03-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UTITON
-[FRA]4717402U03- 129N
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAUCIENNE
-[FRA]4717402V01-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERLUS
-[FRA]4702301V06- 129N
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
WEST RIDDENS GOURDIN
-[FRA]2471132203-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEST RIDDENS GOURMANDE
-[FRA]4771131078-
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.