EHB MISS DOLLY 153M -R1273-

      BARICAUT
-[FRA]4702301B13- 129N
VERLUS
-[FRA]4702301V06- 129N
KRIC -[FRA]960-
JATTEE -[FRA]4702301J01-
URINETTA
-[FRA]4702301U03-
KRIC -[FRA]960-
HATELETTE -[FRA]2414-
WEST RIDDENS GOURDIN
-[FRA]2471132203-
  ANNAMARIA
-[FRA]2438501A05-
KENIN
-[FRA]964-
N/A-N/C
N/A-N/C
TERRASSE
-[FRA]2438501T02-
N/A-N/C
N/A-N/C
TONMARK LAMBERT
-R413-
    DONJON
-[FRA]3201209D01-
TARINO
-[FRA]3243001T02- 129C
HAROUM -[FRA]814- 129C
ICARIENNE -[FRA]3053-
KALOTTE
-[FRA]3201209K01-
N/A-N/C
N/A-N/C
GUITARE
-[FRA]3271130760-
  ANNIKA
-[FRA]3222101A05-
KOBAL
-[FRA]990-
JAXO -[FRA]863-
DALQUIRY -[FRA]2092-
GADDI
-[FRA]9702-
N/A-N/C
N/A-N/C
EHB MISS DOLLY 153M
-R1273-
      UTITON
-[FRA]4717402U03- 129N
KOUTIER
-[FRA]944-
N/A-N/C
N/A-N/C
FLECHETTE
-[FRA]3137-
N/A-N/C
N/A-N/C
HFC FANTOME 9B
-R9-
  USMARY
-[FRA]4723706U01-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
MISS GOLD RUSH CINDY 178
-R383-T
    WEST RIDDENS GOURDIN
-[FRA]2471132203-
BARICAUT
-[FRA]4702301B13- 129N
VERLUS -[FRA]4702301V06- 129N
URINETTA -[FRA]4702301U03-
ANNAMARIA
-[FRA]2438501A05-
KENIN -[FRA]964-
TERRASSE -[FRA]2438501T02-
WEST RIDDENS IBIS
-R153-
  WEST RIDDENS GAVAUTE
-[FRA]3371132010-
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C
N/A-N/C N/A-N/C
N/A-N/C

 
Legend/Légende:
Repeating Males/Mâles qui se répètent
Ancestors of Repeating Males/Ancêtres des mâles qui se répètent
Repeating Females/Femelles qui se répètent
Ancestors of Repeating Females/Ancêtres des femelles qui se répètent

 

Inbreeding Coefficient
Coefficient de consanguinité:
6.250%

Repeating Ancestors/Ancêtres qui se répètent

Display 12 Generations/Montrer 12 générations

Generation/Génération12345
WEST RIDDENS GOURDIN
-[FRA]2471132203-
37.50%25.00% 
12.50% 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ancestor List/List d’ancêtres

Generation/Génération12345
ANNAMARIA
-[FRA]2438501A05-
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANNIKA
-[FRA]3222101A05-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BARICAUT
-[FRA]4702301B13- 129N
18.75%12.50% 
6.25% 
 
 
 
 

 
 
 
 
DALQUIRY
-[FRA]2092-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DONJON
-[FRA]3201209D01-
12.50%12.50% 
0.00% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FLECHETTE
-[FRA]3137-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GADDI
-[FRA]9702-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GUITARE
-[FRA]3271130760-
25.00%25.00% 
0.00% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HAROUM
-[FRA]814- 129C
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HATELETTE
-[FRA]2414-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HFC FANTOME 9B
-R9-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICARIENNE
-[FRA]3053-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JATTEE
-[FRA]4702301J01-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAXO
-[FRA]863-
3.12%3.12% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KALOTTE
-[FRA]3201209K01-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KENIN
-[FRA]964-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
KOBAL
-[FRA]990-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KOUTIER
-[FRA]944-
6.25%0.00% 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRIC
-[FRA]960-
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISS GOLD RUSH CINDY 178
-R383-T
50.00%0.00% 
50.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARINO
-[FRA]3243001T02- 129C
6.25%6.25% 
0.00% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TERRASSE
-[FRA]2438501T02-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
TONMARK LAMBERT
-R413-
50.00%50.00% 
0.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
URINETTA
-[FRA]4702301U03-
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
USMARY
-[FRA]4723706U01-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTITON
-[FRA]4717402U03- 129N
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERLUS
-[FRA]4702301V06- 129N
9.38%6.25% 
3.12% 
 
 
 
 
 
 

 
 
WEST RIDDENS GAVAUTE
-[FRA]3371132010-
12.50%0.00% 
12.50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEST RIDDENS GOURDIN
-[FRA]2471132203-
37.50%25.00% 
12.50% 
 
 

 
 
 
 
 
 
WEST RIDDENS IBIS
-R153-
25.00%0.00% 
25.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Copyright © 2017 Canadian Livestock Records Corporation. All Rights Reserved.